Rugpjūčio 1 d. – šią dieną: 60 metų, kai JK pasirengė padidinti maisto kainas iš bendrosios rinkos

Prieš 60 metų (1962 m.) torių parlamentarai Bendruomenėje buvo šokiruoti, kai vyriausybė patvirtino, kad įėjimas į bendrąją rinką padidins maisto kainas, tačiau ministrai buvo pasiryžę tęsti derybas dėl prisijungimo, net jei įėjimo sąlygos buvo per daug nustumtos.